Ortopedia weterynaryjna

 

ikona strzykawki

Posiadamy szeroki wybór innowacyjnych hydrożeli do wiskosuplementacji dostawowej, znanej również jako "infiltracja kwasu hialuronowego" lub "zastrzyki dostawowe".

Wiskosuplementacja stosowana jest w przypadku chorób zwyrodnieniowych stawów Osteoarthritis (OA). Jej celem jest podniesienie właściwości mazi stawowej, zmniejszenie dolegliwości bólowych, poprawa ruchomości stawów oraz ograniczenie progresji schorzenia.

W naszym portfolio znajduje się wiele zaawansowanych i bogatych w składniki odżywcze i przeciwutleniające hydrożeli dostawowych: liniowych oraz opartych na technologii tiksotropowej i zaawansowanym sieciowaniu.

brand-logo-11
brand-logo-23
brand-logo-12
brand-logo-6
brand-logo-4
brand-logo-27
brand-logo-13
brand-logo-7

 

 

ikona kości

Gama materiałów kościozastępczych obejmuje wiele produktów w formie peletek, granul, sztyftów i bloków oraz cementu i mas wyciskowych.

Nasze biomateriały ortopedyczne spełniają surowe wymagania biokompatybilności, aby zminimalizować reakcje immunologiczne i zapewnić skuteczną przebudowę. Są syntetycznymi, biodegradowalnymi i osteokondukcyjnymi wyrobami kościozastępczymi przeznaczonymi do odbudowy i wypełniania ubytków kostnych powstałych w wyniku chorób przewlekłych, zakażeń i urazów mechanicznych. Biomateriały przez nas oferowane zapewniają równomierne wchłanianie substancji płynnych, takich jak antybiotyki czy autologiczne osocze bogatopłytkowe. Porowatość struktury zapewnia ich kontrolowane trwałe uwalnianie.

Oferta klinicznych materiałów ortopedycznych obejmuje także matryce chondro oraz biodegradowalne piny, służące do naprawczego i chirurgicznego przeciwdziałania ograniczonej ruchomości oraz dyskomfortowi. Matryca umieszczona w pobliżu uszkodzonego miejsca wchłania nagromadzoną krew i zapewnia optymalne pokrycie ubytku, indukuje tworzenie się tkanki naprawczej chrząstki oraz poprawia jakość życia oraz mobilność pacjentów. Matryce chondro przez nas oferowane są jednoetapowymi, hydrofilowymi, w pełni sterylnymi i bioresorbowalnymi implantami bezkomórkowymi stosowanymi w regeneracji ubytków i pęknięć chrząstki stawów wszystkich zwierząt domowych i użytkowych. Wykorzystują biologiczny potencjał komórek macierzystych do odbudowy tkanek chrzęstnych. Ze względu na całkowitą resorpcję matrycy chondro oraz pinów służących do jej unieruchomienia, nie jest wymagana druga operacja w celu ich usunięcia.

brand-logo-17
brand-logo-19
brand-logo-20
brand-logo-21
brand-logo-28

 

 

ikona krwi

Jesteśmy liderem na rynku polskim w autologicznych procedurach regeneracyjnych dedykowanych zwierzętom domowym i użytkowych.

Opatentowana procedura autologicznego kondycjonowania surowicy ACS, zapewniająca 140-krotny wzrost stężenia antagonisty receptora IL-1 (IL-1Ra), dwukrotny wzrost stężenia cytokin przeciwzapalnych (IL-4, IL-10) oraz potwierdzony brak ekspansji cytokin prozapalnych w pozyskanym materiale iniekcyjnym jest ratunkiem dla wielu zwierząt przy zaawansowanych chorobach zwyrodnieniowych stawów Osteoarthritis (OA). Polipeptydowe czynniki wzrostu pozyskane dzięki opatentowanej procedurze pobudzają migrację komórek do miejsca uszkodzenia, ich namnażanie i różnicowanie, a także proliferację naczyń krwionośnych i stymulację procesów naprawczych oraz regeneracyjnych.

 

W procesie pozyskania ACS przy użyciu opatentowanego systemu stężenie czynników wzrostu rośnie średnio:

PDGF (płytkopochodny czynnik wzrostu): 190 x

VEGF (śródbłonkowy czynnik wzrostu): 8 x

FGF-2 (fibroblastyczny czynnik wzrostu): 2 x

TGF-1 (transformujący czynnik wzrostu): 84 x

 

Systemy do pozyskiwania osocza bogatopłytkowego PRP oraz mieszania go z HA czy innymi związkami wpływającymi na procesy regeneracyjne stawów stały się kolejną innowacyjną formą regeneracyjną w przypadku chorób zwyrodnieniowych stawów Osteoarthritis (OA).

PRP zawiera zwiększoną ilość czynników wzrostu, które mają na celu stymulowanie procesów przeciwzapalnych i regeneracyjnych. Procedura iniekcyjna PRP przynosi wymierne korzyści takie jak: redukcja dyskomfortu, poprawa mobilności, ograniczenie stanu zapalnego i stymulacja procesów regeneracyjnych. Terapia osoczem bogatopłytkowym jest doskonałą metodą także w regeneracyjnym podejściu do schorzeniach ścięgien.

Podanie osocza w osłonie kwasu hialuronowego skutecznie rozpoczyna proces regeneracyjny uszkodzonych tkanek oraz wydłuża działanie terapii autologicznej poprzez wydłużone uwalnianie zawartych w osoczu czynników wzrostu i cytokin przeciwzapalnych.

brand-logo-9
brand-logo-14
brand-logo-25

 

 

ikona lasera

FORCLEVER oferuje Państwu także wszechstronne i zaawansowane technologicznie urządzenia mobilne do laseroterapii weterynaryjnej oraz promienniki monochromatycznego, zimnego światła.

W powszechnym użyciu większości klinik w Polsce obecne są stacjonarne lasery wysoko i niskoenergetyczne wspierające terapie ortopedyczne i dermatologiczne. Dzięki nam zabiegi tego typu są dużo łatwiejsze w procedurze, nie wymagają wykwalifikowanego personelu oraz „wyszły” poza ściany placówek weterynaryjnych. Stały się dostępne są tam gdzie pacjent tego oczekuje - w domu, terenie czy stajni.

 

Stosowana i ciesząca się skutecznością laseroterapia mobilna wzmacnia naturalne procesy gojenia, regenerację przeciwzapalną i przeciwzwyrodnieniową oraz wpływa korzystnie na układ odpornościowy zwierzęcia. Wspomaga ona własne funkcje obronne organizmu i jest bezbolesną metodą regeneracyjną.

Laseroterapia to zintensyfikowana energia z natury i dla natury.

System zapewnia wiele możliwości generowania wiązki świetlnej, od głębokiego stymulowania tkanek miękkich i kostnych, poprzez krótką i rozproszoną falę dedykowaną zmianom skórnym i trudno gojącym się ranom, po wiązkę akupunkturalną - przeznaczoną do naświetlania punktów zapalnych ścięgien i chorób zębów i przyzębia.

Oferujemy także innowacyjne promienniki regeneracyjne, które bezpośrednio hamują stany zapalne oraz redukują dyskomfort. Zimne, monochromatyczne i pulsacyjne światło wpływa hamująco na metabolizm zapalny komórek, w szczególności na wysoce aktywny mediator zapalny – leukotrien B4.

Leukotrieny powodują ból i przyczyniają się do powstawania stanów zapalnych. Redukcja stężenia leukotrienów oraz przyśpieszone oddychanie mitochondrialne ATP w zaatakowanych tkankach, umożliwiają ustąpienie ostrych i przewlekłych stanów zapalnych oraz bólowych bez działań niepożądanych.

Gdy w organizmie rozwija się ból i stan zapalny, zwykle dotyka on głęboko położonych obszarów ciała. W przeciwieństwie do powierzchownych metod leczenia, które często nie docierają do właściwych komórek lub docierają do nich z opóźnieniem, laseroterapia mobilna czy promienniki wysoce intensywnego zimnego, czerwonego światła wnikają głęboko w tkankę, aktywują energię komórkową i oddychanie komórkowe, a tym samym bezpośrednio i bezzwłocznie docierają do tych obszarów komórek, które są odpowiedzialne za stan zapalny i jego łagodzenie. W ten sposób stymulują własne siły regeneracyjne organizmu i przyspieszają naturalne procesy regeneracyjne.

brand-logo-22
power-medic-logo

 

 

ikona plastra

Weterynaryjne portfolio obejmuje także zaawansowane, naturalne produkty do hamowania krwawienia i zasklepiania trudnogojących się ran tkanek wewnętrznych oraz powierzchni skórnych. Oferujemy szeroką gamę produktów do gojenia ran i tamowania krwawienia u wszystkich zwierząt domowych i użytkowych.

Produkty są wydajne, nietoksyczne i biokompatybilne. Zawierają naturalny i 100% chitosan - biomateriał, który ma właściwości hemostatyczne, sprzyjające i przyśpieszające proces gojenia. Chitosan, to nietoksyczny i biodegradowalny organiczny związek chemiczny, uzyskiwany w procesie deacetylizacji chityny pochodzącej ze skorupiaków morskich.

Spray, rusztowanie z gąbki czy proszek to sterylne, jednorazowe i niewchłanialne weterynaryjne opatrunki przeznaczone do gojenia ciężkich krwawiących ran, takich jak rany chirurgiczne (operacyjne, pooperacyjne, śródoperacyjne, miejsca pobrania, itp.) oraz urazy mechaniczne. Inicjują szybszą hemostazę i natychmiast zatrzymują krwawienie dzięki oddziaływaniu elektrostatycznemu między dodatnio naładowanym biopolimerem chitosanu, a ujemnie naładowanymi krwinkami. Poprzez swój ładunek dodatni chitosan przyciąga czerwone krwinki (RBC) i płytki krwi oraz zatrzymuje je w swojej porowatej strukturze, co prowadzi do aktywacji płytek krwi i powstania silnego skrzepu. Połączony efekt

Produkty oparte na naturalnym chitosanie gwarantują natychmiastowe zatrzymanie krwawienia, są skuteczne w wysokich i niskich temperaturach oraz łatwe do usunięcia solą fizjologiczną. Zatrzymują krew z ranie i nie wymywają jej, zamykając wyciek. 

 

logotyp 5

 

Zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem, aby dowiedzieć się więcej o produktach oraz znaleźć innowacyjne rozwiązania regeneracyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb Państwa praktyki weterynaryjnej.

Zapraszamy do zalogowania się do Strefy Specjalisty, po wcześniejszym uzyskaniu indywidualnego kodu dostępu. W Strefie Specjalisty znajdziecie Państwo szczegółowe informacje dotyczące oferowanych wyrobów medycznych oraz dokumenty do pobrania.

Razem zmieniamy oblicze służby zdrowia, oferując skuteczne rozwiązania innowacyjnej medycyny regeneracyjnej.

 

Dziękujemy za zaufanie.